15/05/2020

Oznamy

Vážení prijímatelia sociálnej služby,
z dôvodu nárastu cien energií, potravín, tovarov a služieb bude od 1.4.2023 navýšená úhrada za poskytovanie sociálnej služby z 15,50 €/deň na 17 €/deň.
Nový cenník služieb je zverejnený na web stránke, dodatky k zmluvám o poskytovaní soc. služby budú pripravené k úhradám za mesiac apríl. Ďakujem za pochopenie.Oznam o očkovaní

Vážení príbuzní,
v prípade záujmu o očkovanie Vášho príbuzného proti ochoreniu COVID-19 ktoroukoľvek dávkou nás prosím informujte najneskôr do stredy 14.9.2022. Pre tento účel zabezpečíme výjazdovú skupinu, ktorá klientov zaočkuje priamo v zariadení.
Zároveň je potrebné priebežne nahlásiť záujem o očkovanie proti chrípke a pneumokokom, ktoré plánujeme realizovať v októbri 2022.
Ďakujem za pochopenie.
Riaditeľka zariadenia


Oznam k návštevám a úhradam za poskytovanie soc.služby 

Zmena v cenníku poskytovania soc.služby

Vážení príbuzní,dovoľujem si vás informovať, že od 1.4.2022 dôjde k zmene v cenníku za úhradu soc. služby. Úhrada bude z dôvodu nárastu cien energií, potravín, tovarov a služieb od 1.4.2022 navýšená o 1 € na deň – v priemere o 30 € na  mesiac. Dodatky k zmluvám o poskytovaní soc. služby u klientov, ktorí majú opatrovníkov, budú nachystané k  úhradám na mesiac apríl. Ďakujem za pochopenie.

Návštevy

Od 20.3.2022 budú opäť umožnené návštevy klientov, ako aj dočasné opustenie zariadenia za nasledovných podmienok: na návštevu sa treba nahlásiť vopred na t.č. 043-4220794
Preferencia návštevy v exteriéri, v interiéri len u paliatívnych a imobilných klientov.
Čas: počas týždňa od 9-16; cez víkendy od 14-16
Opustenie zariadenia – vychádzky – po dohode. Naďalej platí podmienka negatívny AG alebo PCR test na Covid – po dohode urobíme v zariadení, respirátor FFP2 a dodržanie všetkých protipandenických opatrení.

Vážení príbuzní,v záujme ochrany zdravia Vašich blízkych a personálu Vás prosím, aby ste nechodili do zariadenia s príznakmi akéhokoľvek respiračného , či iného infekčného ochorenia. Zároveň Vás prosím o návštevy primárne cez týždeň z dôvodu kapacity personálneho zabezpečenia.
S prianím pevného zdravia
Riaditeľka zariadenia


Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili naše zariadenie či už láskavým slovom, lojálnosťou alebo materiálnymi či finančnými darmi. Zároveň v mene klientov ďakujeme pánovi Radovanovi Krčulovi a jeho zamestnancom za organizáciu a financovanie štedrovečerného posedenia, a za všetky krabičky s darčekmi plných lásky od ľudí, ktorým záleží aj na šťastí a radosti iných. ❤🎄❤

Vážení príbuzní, z dôvodu technickej poruchy v dňoch 2. a 3. 8. v zariadení nefunguje telefonická linka. Ďakujeme za pochopenie.


Informácia k termínu podania druhej dávky očkovania

Vážení príbuzní,
preočkovanie druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 prebehne 18.03.2021 v zariadení, zabezpečí ho opäť výjazdová očkovacia skupina UNM Martin. V prípade záujmu o detailnejšie informácie ohľadne očkovania sú vám k dispozícii v starších oznamoch, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke.

Prajem pevné zdravie a príjemné dni
Riaditeľka zariadenia

Informácie k termínu očkovania

Vážení príbuzní,
dovoľujem si Vás informovať o termíne očkovania v rámci prevencie ochorenia COVID-19, ktorý je dňa 18.02.2021. Očkovaní budú klienti a zamestnanci, ktorí (resp. ich zákonní zástupcovia) prejavili o očkovanie záujem a nie sú známe žiadne ich kontraindikácie k očkovaniu. Očkovanie bude prebiehať priamo v zariadení a zabezpečí ho výjazdová očkovacia skupina UNM Martin vakcínou COMIRNATY od spoločnosti Pfizer. Preočkovanie druhou dávkou prebehne cca o 28 dní od podania prvej dávky.
Testovanie klientov aj zamestnancov zariadenia prebieha v zariadení naďalej antigénovými testami podľa odporúčaní MPSVR SR každé 2 týždne, prípadne podľa potreby. K dnešnému dňu nemáme v zariadení žiadny potvrdený prípad pozitivity na COVID-19. Pevne verím, že to tak zostane aj naďalej.

S prianím pevného zdravia všetkým,
Riaditeľka zariadenia

Informácie k očkovaniu na ochorenie COVID-19

Vážení príbuzní,
v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR si Vás dovoľujem informovať o možnosti očkovania klientov v rámci prevencie výskytu ochorenia COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby priamo v zariadení.
Nakoľko nie všetci klienti sú plne spôsobilí na právne úkony a nie sú schopní sami za seba adekvátne rozhodnúť, dovoľujem si Vás požiadať o Vaše vyjadrenie k záujmu o očkovanie. V prípade súhlasu s očkovaním zariadenie očkovanie zabezpečí. Čo sa týka administrácie vakcinácie, je potrebné vopred podpísať dokumenty požadované v zmysle Usmernenia pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – poskytovatelia sociálnych služieb, ktoré tvorí prílohu tohto oznamu: (i) informovaný súhlas (str. 10 usmernenia) a (ii) písomná informácia pre používateľa (str. 12 usmernenia).

Chcela by som Vás poprosiť, aby ste ma v prípade záujmu o očkovanie kontaktovali v priebehu nasledujúceho týždňa, resp. aj ja budem telefonicky kontaktovať Vás. Ohľadom podpísania požadovaných dokumentov by sme sa dohodli individuálne.

Testovanie klientov aj zamestnancov zariadenia prebieha v zariadení naďalej antigénovými testami podľa odporúčaní MPSVR SR každé 2 týždne, prípadne podľa potreby. K dnešnému dňu nemáme v zariadení žiadny potvrdený prípad pozitivity na COVID-19. Pevne verím, že to tak zostane aj naďalej.

S prianím pevného zdravia všetkým,
Riaditeľka zariadenia
Vážení príbuzní ,
priebežné testovanie na COVID-19 prebieha v zariadení podľa nariadení MPSVR, klienti aj zamestnanci sú testovaní každých 14 dní a podľa aktuálnej situácie aj priebežne antigénovými testami.
Posledné testovanie prebehlo 4.12.2020, testy boli u všetkých klientov aj zamestnancov vyhodnotené ako negatívne.

Naďalej trvá zákaz návštev v interiéri , s výnimkou návštevy paliatívnych klientov a návštev kňaza, po telefonickom dohovore a za dodržania stanovených pravidiel.

V exteriéri je možnosť vidieť svojich blízkych aspoň na krátky čas za podmienok dodržania odstupu, rúška a samozrejme za podmienky, že Vám nebola nariadená karanténa ani ste neboli v kontakte s Covid pozitívnou osobou. Zároveň Vás prosíme,aby ste nežiadali o návštevu,pokiaľ máte príznaky nielen Covid, ale aj iného prenosného ochorenia, chrípky a pod.

Návštevy počas Vianočných sviatkov:
O podmienkach návštev počas sviatkov budeme informovať ihneď po obdržaní nariadení a odporúčaní MPSVR a ÚVZ.

Ani počas pandémie nezabúdame na Vianočný čas, ako trávili Vaši blízki začiatok adventu si môžete pozrieť vo fotogalérii. Návšteva Mikuláša, vianočná výzdoba a posedenie pri koledách aspoň trošku potešili pri srdiečku..

Pokojný a hlavne v zdraví a porozumení prežitý adventný čas
praje kolektív zariadenia ❤🎄❤


Vážení príbuzní našich klientov,
dňa 7.11.2020 boli zamestnanci aj klienti ZSS Dom Sv. Martina otestovaní v druhom kole testovania na ochorenie COVID-19, všetky testy boli opätovne vyhodnotené ako NEGATÍVNE.

Pevné zdravie praje
Riaditeľka zariadenia ❤❤❤

OZNAM o výsledkoch plošného testovania na COVID-19

Vážení príbuzní našich klientov,
po testovaní na COVID-19 dňa 31.10.2020 boli testy všetkých klientov a zamestnancov ZSS Dom Sv. Martina vyhodnotené ako NEGATÍVNE. Ďakujeme za trpezlivosť a prajeme aj naďalej všetkým pevné zdravie.

Riaditeľka zariadenia ❤❤❤


OZNAM k plošnému testovaniu na COVID-19

Vážení príbuzní našich klientov,
dovoľujem si Vás informovať, že testovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia v rámci celoplošného testovania na COVID-19 bude realizované v sobotu 31.10.2020. Klienti aj zamestnanci budú z dôvodu ochrany ich zdravia a zamedzenia šírenia COVID-19 testovaní všetci. Testovať bude náš zdravotnícky personál.

Chcela by som Vás aj touto cestou požiadať, aby ste v tomto čase do zariadenia netelefonovali, personál nebude mať priestor dvíhať telefón. O výsledkoch a ďalších opatreniach Vás budem informovať v najbližšom možnom čase oznamom na stránke zariadenia, prípadne individuálne telefonicky.

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť. Všetkým prajem hlavne zdravie a pokojné zvládnutie tejto pre nás všetkých ťažkej situácie.

Riaditeľka zariadenia ❤❤❤

Dňa 2.6.2020 vydal MPSVR SR Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.

V nadväznosti na nové vydané usmernenia a odporúčania príslušných orgánov Dom Sv. Martina n. o. oznamuje nasledovné:

1. Karanténne opatrenia zo dňa 17.4.2020 súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 sú podľa rozhodnutia RÚVZ v Martine zo dňa 19.6.2020 ZRUŠENÉ.

2. Návštevy klientov sú možné v čase od 14 do 17 hod. v polhodinových intervaloch v počte maximálne dvoch osôb. Návštevu je nutné vopred nahlásiť na 043 4220794. Návštevy klientov sú možné v záhrade zariadenia, v prípade paliatívnych a imobilných klientov v interiéri zariadenia za vopred dohodnutých podmienok. V odôvodnených prípadoch zmena návštevných hodín možná po dohovore.

Je nutné dodržať zvýšené hygienicko-epidemiologické opatrenia v zmysle použitia rúšky, rukavíc, resp. dezinfekčného prostriedku (k dispozícii pri vstupe do zariadenia) a vypísaní čestného prehlásenia o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Pri vstupe do objektu bude každej osobe zmeraná TT.

V prípade zvýšenej TT alebo iných príznakov respiračného či iného prenosného ochorenia majú tieto osoby vstup do objektu zariadenia zakázaný.

3. Pobyt klientov mimo priestorov zariadenia je možný len vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcom dohovore a za určených podmienok.

4. Informácie o zdravotnom stave klientov poskytuje príbuzným riaditeľka zariadenia /tel. č. 0911 214 431/ v čase od 13.00 do 18.00 hod. V prípade zmeny zdravotného stavbu klienta budú informácie poskytované ihneď.

5. Telefonické spojenie priamo s klientmi je naďalej možné aj prostredníctvom pevnej linky 043/422 07 94, v čase od 8.00 do 19.00 hod. V prípade záujmu poskytovania informácii prostredníctvom e-mailu, prosíme o zaslanie kontaktnej e-mailovej adresy na domsvmartinamt@gmail.com.

6. Úhrady za sociálnu službu sú od 1.6.2020 v pôvodnom režime, prípadne iným spôsobom po dohovore.

7. Príjem nových klientov podľa podmienok uverejnených na stránke v časti Zverejnené dokumenty, v čase trvania mimoriadnej situácie podľa odporúčaní ÚVZ.


NEAKTUÁLNE Od piatka 6.3.2020 je vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu zariadenie Dom Sv. Martina, n. o. uzatvorené a platí ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania.
Zariadenie prijalo opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia sa koronavírusu.

Za pochopenie ďakujeme!


NEAKTUÁLNE Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia osôb a nebezpečnosti šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19 prijíma Dom Sv. Martina, n. o. dňom 15.4.2020 karanténne opatrenia nariadené na základe rozhodnutia regionálneho hygienika MUDr. Tibora Záborského, PhD., MPH.:

Za pochopenie ďakujeme!