11/05/2020

Kto sme

Dom Sv. Martina je celoročné pobytové zariadenie typu:

  • špecializované zariadenie – počet miest 19
  • zariadenie pre seniorov – počet miest 10
  • domov sociálnych služieb – 1 miesto


Účelom poskytovaných sociálnych služieb je zmiernenie alebo riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Cieľom poskytovania sociálnej služby je plne rešpektovať individuálne potreba prijímateľa sociálnej služby, jeho jedinečnosť, osobnú integritu, osobné preferencie, túžby, záujmy. Tiež zlepšenie zdravotného a psychického stavu, zlepšenie komunikácie, posilnenie dôstojnosti a sebarealizácie.


Naše Motto:

Človek má nie len telo, ale aj dušu s emóciami…